Zitvolleybal2006

OPNIEUW ZITVOLLEYBAL AANDACHT

Afgelopen 1 juli 2021, op de dag precies 15 jaar nadat de Nevobo verantwoordelijk werd voor het zitvolleybal, schreef ik een open brief aan de voorzitter van de Nevobo waarin ik mijn zorgen uitte over het zitvolleybal in Nederland onder de Nevobo en gaf hierbij ondersteunend bewijs op een speciaal hiervoor gemaakte website. De open brief werd gemaakt omdat de afgelopen jaren veel feiten omtrent het zitvolleybal onbekend waren en de communicatie met de Nevobo lastig was. Bewust of onbewust laat ik hierbij nog maar even buiten beschouwing, maar dat kritische vragen en verstandige opmerkingen met hierbij geleverde praktijk voorbeelden over het zitvolleybal nodig zijn blijkt ook nog steeds in 2021. De geplaatste informatie van 1 juli 2021 is nog steeds te vinden onder het hoofdstuk Open brief 1 juli 2021.

Ik mocht na de open brief, veel positieve als negatieve reacties ontvangen. Ook de vraag of de Nevobo en de voorzitter gereageerd hadden kwam regelmatig langs. In de nieuwe opzet van deze website (december 2021) is hierom een pagina aangemaakt waar op de verschillende vragen antwoord wordt gegeven.

Ik ontving onder andere een email waarin stond vermeld;

Wel heel gemeen van je om alleen maar de negatieve punten te tonen over het zitvolleybal onder de Nevobo sinds 2006, en met dit terugkijken zo een slecht beeld te creëren.”

Vooropgesteld dat alleen maar de betreffende punten zijn genoemd als bewijslast en er zelfs door mij voor gekozen werd om niet nog meer voorbeelden te delen, is de opzet van de website niet geweest om de Nevobo blijvende schade aan te richten en dat is volgens mij dan ook niet gebeurd. Het verlangen naar serieuze aandacht voor zitvolleybal in Nederland was de opzet, vooral richting de toekomst. Die was er even, maar of dat gezien de reacties vanuit de Nevobo blijvend zal zijn is maar de vraag. We zien namelijk steeds weer goede bedoelingen, maar resultaten blijven uit.  Het is als knipogen in het donker naar een geliefde in een poging tot meer. Jij weet het wel want de “actie is uitgevoerd”, maar we zien geen resultaat. Zie hier de liefde voor het zitvolleybal vanuit de Nevobo over de afgelopen jaren.

Toch bracht die ene regel in de ontvangen e-mails mij wel aan het denken. Met dit soort denken, verkeerde aannames en opmerkingen is het zitvolleybal in Nederland namelijk niet geholpen. Een mogelijke discussie over het zitvolleybal wordt op die manier van denken, eenvoudig naast zich neergelegd omdat het volgens andere over het verleden blijft gaan. De schouders worden opgehaald, jammer maar helaas gedacht, en we gaan weer door met de dagelijkse dingen. Blijkbaar wordt er op die manier niet naar het hier & nu of naar de toekomst gekeken en zal er geen verbetering plaats gaan vinden voor het zitvolleybal in Nederland.

 

1 JULI 2021- 30 NOVEMBER 2021

Het onder de aandacht blijven houden van het zitvolleybal en het daar waar mogelijk, beginnen met verbeteringen voor het zitvolleybal is de prioriteit. Is er dan wel noodzaak voor het zitvolleybal en doet de Nevobo dan echt zo weinig voor het zitvolleybal, ook in 2021? Ze vermelden namelijk wel de goede bedoelingen voor het zitvolleybal, zoals we ook weer kunnen lezen in de stukken van de komende bondsraad vergadering van 18 December 2021? Is hier dan nog wel vertrouwen in?

Een belangrijke vraag voor het zitvolleybal in Nederland. Mede hierdoor heb ik besloten om de zitvolleybal activiteiten vanaf 1 juli 2021 tot begin december 2021 opnieuw bij te gaan houden. Zo wordt nog beter zichtbaar hoe er vanaf 1 juli 2021, toen er blijkbaar iets te melden viel over het zitvolleybal, met het zitvolleybal nog steeds wordt omgegaan vanuit de Nevobo.

Geen reacties van “het hebben van een ander perspectief” ,geen stemmingmakerij of andere smoesjes, die ik als reactie mocht ontvangen vanuit de Nevobo, maar de echte en harde feiten van de afgelopen maanden zitvolleybal onder de Nevobo worden op die manier aangetoond zoals deze gepubliceerd worden. Positief of negatief dat mag u zelf bepalen. Zoals ook vermeld in de periode juli 2021, wat er allemaal op het kantoor van de Nevobo besproken en beslist wordt over het zitvolleybal blijft onbekend en zijn er ondertussen misschien wel grootste plannen gemaakt, ervaringsdeskundige aangesteld en ruim voldoende budget vrijgemaakt. Laten we het hopen, maar gezien de ervaringen tot nu toe zijn de verwachting laag. Vanuit Australië moet ik het doen met datgene wat gepubliceerd wordt en dus eigenlijk zichtbaar is voor iedereen. Het overzichtelijk maken geeft sneller een duidelijk beeld en de juiste feiten weer, omtrent het zitvolleybal in Nederland.

Het enige doel om de afgelopen maanden opnieuw tijd en energie hieraan te besteden, aan het laten zien van de laatste en meest recente zitvolleybal feiten, is om de betrokkenheid en inzet vanuit de Nevobo voor zitvolleybal zichtbaar te maken en daar waar nodig de discussie voor het zitvolleybal op gang te houden. En met de verzamelde gegevens over de afgelopen maanden is dat volgens mij nog steeds dringen nodig, maar de bestuurders mogen hier daadwerkelijk over gaan beslissen.

De Nevobo heeft sinds 2006 aangegeven dat het zitvolleybal net als beachvolleybal en volleybal, tot de drie prioriteit sporten behoord. En ondanks dat er steeds weer vermeld wordt dat dit nog steeds zo is, blijkt in december 2021 dat voor het zitvolleybal met de ervaringen van de afgelopen jaren dit nog steeds moeilijk voor te stellen is. De verzamelde gegevens en feiten geven hierover namelijk aan dat er geen prioriteit is voor het zitvolleybal, ook al is het de kleinste groep sporters van de 3 prioriteit sporten. Er is nog steeds totaal geen duidelijkheid over het zitvolleybal, de plannen en de richting van het zitvolleybal voor de komende periode en die wordt wel verlangd.

 

 

Medewerker zitvolleybal.

Er blijkt ondertussen wel een positieve beslissing te zijn genomen voor het zitvolleybal. Sinds 1 oktober 2020 was er geen medewerker zitvolleybal meer actief bij de Nevobo, maar een medewerker zit- & G-volleybal is ondertussen aangesteld per September 2021. Na 11 maanden weer iemand die als aanspreekpunt zitvolleybal zal gaan dienen. Uit de berichten die ik ontvang van een aantal mensen uit de zitvolleybalgemeenschap over de eerste gespreken met deze nieuwe medewerker, was de aandacht vooral gericht op het G-volleybal en is er nog heel veel onbekend over het zitvolleybal. Met een aanstelling voor 1 dag in de week voor de werkzaamheden, zal het dus ook nog wel eventjes duren voordat er daadwerkelijk zitvolleybal resultaten of verbeteringen verwacht kunnen worden. En de factor tijd is niet in het voordeel van het zitvolleybal in Nederland. Het zitvolleybal zal zich nu echt eens waar moeten maken en opnieuw meer en blijvende bekendheid gaan realiseren. Ik wens de nieuwe (al hoewel alweer een aantal maanden bezig) zitvolleybal coördinator veel succes hiermee. Dat waarmaken moet ook trouwens gebeuren door de zitvolleybalgemeenschap zelf.

PARALYMPISCHE SPELEN VAN 2024 & 2028

Slappe ambities als deelname aan de Paralympische spelen van Parijs 2024 of Los Angeles 2028 willen gaan realiseren, maar hier geen budget, plan van aanpak of serieuze intenties voor hebben (zowel bestuurlijk als vanuit de spelersgroep) zorgen niet voor verbetering en meer aanzien van het zitvolleybal in Nederland. Uit eigen ervaring als voormalig bondscoach zitvolleybal onder de Nevobo, weet ik dat elke verandering (verbetering) in een proces ook een verandering in emoties geeft, en het niet altijd even vriendelijk zal zijn. Maar dat was toen. Er is ondertussen in de loop van de jaren veel meer duidelijker geworden over het zitvolleybal en de inzet en werkwijze onder de Nevobo .

Ik geloof dan ook niet meer in het weer gaan schrijven van weer een zitvolleybalplan, weer een werkgroep, weer praten en weer hopen op een wonder zonder enige consequenties. Hoeveel plannen liggen er sinds 2006 niet in de kast en hoeveel onderzoeken moeten er opnieuw worden gedaan voordat we eindelijk overgaan tot een professionele uitvoering met blijvende en positieve resultaten?

Toch kan met het geven van duidelijkheid uiteindelijk meer worden gerealiseerd. (en zo betere resultaten worden behaald)

Duidelijkheid zou kunnen zijn:

  1. De Nevobo heeft geen gemeende interesse meer in het zitvolleybal. Er wordt nagedacht om afscheid te gaan nemen van het zitvolleybal onder de Nevobo en dit wordt openlijk besproken zodat negatieve verrassingen uitblijven.   (De zitvolleybal gemeenschap moet het zelf gaan doen) 

  2. De Nevobo laat weten dat zij momenteel voldoende doen voor het zitvolleybal en houden het zo, wat betekent dat er geen extra tijd en energie meer wordt gestoken in het zitvolleybal. (“Pappen en nat houden!”) (De zitvolleybal gemeenschap moet gaan beslissen om het wel of niet gaan accepteren)

  3. De Nevobo gaat zich vanaf nu serieus inzetten om vooropgestelde en meetbare resultaten te gaan halen, waar een gemeende ambitie voor het zitvolleybal in Nederland zal worden nagestreefd, zonder garanties vooraf. (De zitvolleybalgemeenschap gaat (georganiseerd) voor ondersteuning en medewerking zorgen bij de plannen om de sport meer bekendheid en aanzien te gaan geven.) 

Wat de keuze ook zou zijn, hopelijk geeft het, en zorgt het voor het zitvolleybal in Nederland voor de gewenste duidelijkheid want die is ondertussen na al die jaren wel hard nodig.  Persoonlijk is het vertrouwen in de Nevobo met betrekking tot de uitvoering van zitvolleybal de afgelopen jaren, tot een dieptepunt gedaald en wie de feiten kent zal dat begrijpen.  

Op 1 Oktober 2021 verscheen er een website artikel op www.volleybal.nl waarin Joop Alberda vermeldt dat “het huis is beter op orde dan ooit”. Ik heb geen idee in welk achteraf kamertje het zitvolleybal zich bevindt in het huis, maar dat daar weinig gekeken wordt mag duidelijk zijn.

NIEUWE TECHNISCH DIRECTEUR NEVOBO 

Ik begreep verder ook dat Herman Meppelink vanaf 1 januari 2022 de nieuwe Technisch Directeur wordt bij de Nevobo. Ik wil de boel niet gelijk op scherp gaan zetten, maar de nieuwe Technisch Directeur is de afgelopen elf en half jaar (11 ½ ) als langstzittende lid van het bondsbestuurder van de Nevobo (13 mei 2009-18 december 2021) mede verantwoordelijk voor de beslissingen die genomen zijn voor het zitvolleybal in Nederland. Beslissingen die het zitvolleybal in Nederland slecht hebben geholpen om vooruitgang of blijvende resultaten te behalen. Toen als “een van de” bestuurders, binnenkort als enige de Technisch Directeur, dus laten we afwachten of Herman Meppelink in zijn nieuwe functie het zitvolleybal wel serieus zal gaan nemen en blijvende resultaten zal gaan brengen. Ik wens hem veel succes!

Prive

Omstandigheden hebben er voor gezorgd dat ik mijn tijd de komende periode anders zal gaan besteden en er helaas minder aandacht zal zijn om het zitvolleybal te blijven volgen. Zo is er sinds begin november door mij melding gemaakt op de Facebook pagina ParavolleyNED, dat de activiteiten en betrokkenheid van de Facebook pagina ParavolleyNED minder zullen gaan zijn, en er om die reden waarschijnlijk nog minder aandacht zal zijn voor Paravolley. Helaas blijkt dit nu al te kloppen want sindsdien is het de afgelopen weken erg stil, nog stiller, wat betreft de aandacht van Paravolley in Nederland. Het laatste echte zitvolleybal nieuws op de Social media kanalen van de Nevobo is alweer van 23 oktober 2021, de laatste wedstrijd dag van het EK zitvolleybal 2021, terwijl er al sinds eind september/ begin oktober  wekelijks eredivisie zitvolleybalwedstrijden worden gespeeld.

Dit schrijven en deze website zal dan ook mijn laatste uitvoering zijn.

Ik doe nog steeds met klem een beroep op de Nevobo en de mensen die hier betrokken bij zijn op bestuurlijk- en beslissingsniveau,  om het zitvolleybal alsnog serieus te gaan nemen en deze sport een gemeende kans te gaan geven met een doordacht plan in Nederland. Sinds 1 juli 2021 en ook met dit schrijven van nu, zijn er volgens mij nog steeds voldoende voorbeelden getoond over waar het zitvolleybal momenteel staat en waarover gediscussieerd zou kunnen worden. Het is ondertussen bon ton dat zitvolleybal tegenwoordig in een groep geplaatst wordt, samen met G-volleybal en doven volleybal, en persoonlijk vind ik dat onjuist. Mijn laatste gegevens zijn dat heel veel van de zitvolleybalcompetitie spelers valide mensen zijn en behoren dus niet in de groep van mensen met een beperking. Het zou in Nederland om de sport zitvolleybal moeten gaan en niet om de beperking. Ook iets om over na te denken lijkt mij.  

Ik wens de zitvolleybalgemeenschap veel goeds toe en de Nevobo veel wijsheid.

Met vriendelijke groet,

John Bestebroer