Aan de bestuurders van de Nevobo                                             12 December 2021

 

Beste bestuurders van de Nevobo,                                            

 

Vanaf 1 juli 2021 is met de website www.zitvolleybal2006.nl aangetoond dat de aandacht voor het zitvolleybal in Nederland onder de Nevobo minimaal is. En ook de laatste maanden zijn er genoeg voorbeelden te noemen waaruit dit nog steeds blijkt.

De afgelopen maanden is namelijk gebleken dat;

 1. Er wel serieus aandacht is met het actief plaatsen van website artikelen op www.volleybal.nl voor en over het volleybal en beachvolleybal, maar niet voor en over het zitvolleybal.

 2. Er wel serieus aandacht is voor het plaatsen van uitgebreide wedstrijdverslagen (nationale teams en eredivisie competities) van volleybal en beachvolleybal , maar niet van het zitvolleybal.

 3. Er wel serieus aandacht is voor het plaatsen van website artikelen rondom de grotere sportevenementen van volleybal en beachvolleybal maar niet van het zitvolleybal.

 4. Er wel serieus aandacht is voor het communiceren met, en het gebruiken van, de diverse social media kanalen rondom volleybal en beachvolleybal, maar niet voor het zitvolleybal.

Kortom, waarom is er wel serieus aandacht voor volleybal en beachvolleybal, maar geen serieus aandacht voor het zitvolleybal?  Wie het zitvolleybal sinds 2006 een beetje volgt en de feiten weet kan toch niet anders constateren dat het schokkend is, dat het alleen maar minder is geworden voor het zitvolleybal onder de Nevobo.

Wie de website www.zitvolleybal2006.nl met aandacht heeft bekeken, heeft gemerkt dat de aandacht en communicatie over het zitvolleybal in Nederland te kort is geschoten de afgelopen jaren. Ook kunnen er bedenkingen zijn of het zitvolleybal wel serieus wordt genomen in Nederland. Er zijn de afgelopen jaren meldingen gemaakt over het zitvolleybal in Nederland, maar van duidelijkheid is nog steeds geen spraken. Ook wordt er in het algemeen antwoorden gegeven en blijven specifieke zitvolleybal antwoorden en oplossingen uit. 

Als bestuurder van de Nevobo ben je er mede verantwoordelijk voor dat, naast de controle en uitvoering van goede administratie en ordelijke financiën, de activiteiten naar behoren worden uitgevoerd. Aan u om te beslissen of de activiteiten rondom het zitvolleybal naar behoren worden uitgevoerd. Als u tevreden bent met een opmerking van de voormalige technisch directeur dat “het huis is beter in orde dan ooit!”  en dit volgens u ook klopt, dan verschillen wij van mening. Uw mening aan de hand van een uitsprak en mijn mening  aan de hand van geleverde feiten. Het zij zo.

Op de komende bondsraadvergadering van 18 december 2021 zouden er misschien vragen gesteld kunnen gaan worden door de bestuurders of deze gedeelde informatie op de website www.zitvolleybal2006.nl juist is en hoe dit zo kon gebeuren.  Dat uit de statistieken blijkt dat deze website de afgelopen weken “plotseling” weer meer bezocht wordt kan hoopvol zijn, omdat er op de bondsraadvergadering misschien deze keer meer zitvolleybal aandacht zal zijn dan wat we gewend waren. Het blijft afwachten.

En misschien kan het ook geen kwaad om eigen vragen te stellen betreffende het zitvolleybal in Nederland zoals;

 1. Kan er uitgelegd worden waarom de feiten laten zien dat er beduidend minder aandacht is voor het zitvolleybal in Nederland? (In het verleden maar ook nu nog in 2021) Hoe kan dit?

 2. Is er een gericht en specifiek communicatieplan zitvolleybal en zo ja, hoe ziet het communicatieplan voor het zitvolleybal eruit vanaf 2022 en zijn hier doelstellingen in genoemd? ( zo nee, wat is hier de reden voor)

 3. Waarom is het zitvolleybal als 1 van de 3 prioriteitsporten bij de Nevobo in een groep gezet met het G-volleybal, als zijnde de groep van mensen met een beperking, als je weet dat circa 85% van de competitie spelende zitvolleybal spelers valide spelers zijn, zonder enige lichamelijke beperking? Betekent dit dat het G-volleybal nu ook een prioriteit sport is geworden? De benoeming van de zitvolleybal- en G-volleybal coördinator geeft namelijk blijk van een gedeelde prioriteit, als er nog over prioriteit gesproken kan worden.

 4. Kan er over de afgelopen periode (2019-2021) meer uitleg worden gegeven over de mogelijkheden en inzet van deelname aan de Para Euro games 2023 in Rotterdam met het organiseren van een EK zitvolleybal 2023. Waarom vindt er nu geen deelname plaatst met zitvolleybal bij dit internationale para sport evenement in Nederland? (Is de zitvolleybal gemeenschap hierover geïnformeerd?) De Nevobo zal de grote afwezige zijn op dit evenement in Rotterdam.

 5. Als ambitie bij de nationale zitvolleybal teams, en uit de stukken voor de bondsraad van 18 december 2021 blijkt dat het voornamelijk het heren zitvolleybal team betreft, wordt melding gemaakt dat deelname aan de Paralympische Spelen van Parijs 2024 het doel is. Hoe serieus moet deze ambitie nu wel genomen worden, als we weten dat de Nevobo eerder besloot niet deel te gaan nemen aan het qualification tournament Tokyo 2020. Kan er verder vermeldt worden hoeveel budget er voor de zitvolleybal ambitie Nederlands heren zitvolleybal team beschikbaar is gesteld, welk plan er gepresenteerd is aan de nationale teams( staf en spelers?) en hoe de Nevobo van mening is deze doelstelling te gaan bereiken of te kunnen ondersteunen?  En aansluitend hierop, wat mag en kan er van de nationaal zitvolleybal team spelers verwacht worden, en wanneer wordt er eindelijk een bondscoach aangesteld en gepresenteerd voor het Nederlands heren zitvolleybal team?

 6. Er zijn berichten dat er een werkgroep zitvolleybal wordt opgericht vanuit de zitvolleybal zelf. Hoe kan het dat de Nevobo hier zelf geen inzet en uitvoering aan heeft gegeven als blijkt dat de behoefte vanuit de zitvolleybal in Nederland er wel is? Kortom, waarom wordt er niet serieus geluisterd naar de doelgroep?

 7. Is het mogelijk dat er bij de volgende vergaderingen van World Paravolley en Paravolley Europe nu wel iemand vanuit het bestuur of directie van de Nevobo aanwezig zijn, en er zo blijk wordt gegeven dat het zitvolleybal inderdaad een prioriteit sport is?

Welke zitvolleybal vragen er ook gesteld gaan worden, het positieve op de bondsraad is dat met het stellen van vragen er aandacht zal zijn voor het zitvolleybal in Nederland.

In 2021 is er door mij publiekelijk informatie gedeeld over het zitvolleybal, die meer liet zien over de beperkte manier van communiceren en de betrokkenheid vanuit de Nevobo. Hoe directie en bestuurders bij de Nevobo er verder mee om zullen gaan en of we verbeteringen zullen gaan zien is afwachten. Het had veel verstandiger geweest om te luisteren naar personen die het zitvolleybal werkelijk kennen en er direct bij betrokken zijn. Weten wat er werkelijk speelt en zo nu en dan aanwezig zijn bij zitvolleybal wedstrijden levert veel meer informatie op, en kan zorgen voor betere en verstandige beslissingen. Het geeft ook nog eens blijk van betrokkenheid, iets wat de afgelopen jaren gemist is.

Persoonlijk zal ik trachten mij niet meer publiekelijk te laten zien met zitvolleybal informatie, hoewel dat ook op 1 juli 2021 de bedoeling was. Ik vertrouw erop dat voldoende gebleken is dat het zitvolleybal in Nederland veel meer verdiend en er veel meer nodig is.

Het is aan u om hiermee iets te gaan doen.

Ik wens u veel succes en wijsheid toe.

John Bestebroer