Bondsraad stukken 18 december 2021

Er is door mij vluchtig gekeken naar de stukken van de komende bondsraadvergadering van 18 december 2021.

Zet uw zitvolleybalbril eens op en bekijk de stukken voor de bondsraadvergadering van 18 december 2021 eens vanuit de zitvolleybal gedachte en achtergrond.

Er is te lezen in jaarplan 2022 bij het hoofdstuk SPORTONTWIKKELING & OPLEIDINGEN onder PASSEND AANBOD IN ALLE LEVENSFASEN

 “In 2022 gaan we aan de slag met de verdere implementatie van de herijkte Visie op jeugdvolleybal en het herijkte aanbod in verschillende levensfasen bij volleybalverenigingen en – aanbieders” en zien dan een vermelding betreffende het zitvolleybal.

Er is specifiek over zitvolleybal te lezen “Zitvolleybal: duurzame aanpak door lokaal vanuit energie en ambitie ism Special Heroes en Johan Cruyff Foundation partners te verbinden om ambities te realiseren.” Het zal vast aan mij liggen maar erg duidelijk is het niet. Een duurzame aanpak met slechts 1 medewerker zitvolleybal die 1 dag in de week werkzaam is en daarnaast ook nog eens zich zal gaan bezig houden met het opstarten en ondersteunen van G-volleybal? Als daarmee de langdurige uitvoering wordt bedoeld wanneer denkt de Nevobo dat er dan eindelijk eens serieus begonnen zal gaan worden en resultaten en/of verbeteringen zichtbaar gaan zijn voor het zitvolleybal in Nederland?

“Vanuit energie en ambitie? Partners te verbinden?” Zoiets lezen we al verschillende jaren in de stukken terug maar zonder resultaten, dus moeten we dat nu in 2022 dan wel serieus gaan nemen? “Ambities te realiseren”? Welke zijn dat precies voor het zitvolleybal en wanneer is er tevredenheid? Wat zijn dan de aantallen die behaald moeten gaan worden en wat is de tijdsduur? Het is opnieuw en nog steeds veel te vrijblijvend en hiermee zal het zitvolleybal in Nederland echt niet geholpen worden, weten we helaas uit ervaring. Ik lees nu opnieuw; we gaan het proberen, we hopen, vermoedelijk zal er, misschien dat er, kortom we kijken wel en meer van dit soort loze kreten. To the point! Maak de zitvolleybalgemeenschap blij met het realiseren van meer zitvolleybalevenementen of nieuwe zitvolleybal teams die deel gaan nemen aan de competitie, waarbij in 2022 gewerkt wordt om 5 zitvolleybal teams erbij te gaan krijgen en in 2023 weer 5.  Dat is dan een helder doel. Het is slechts een voorbeeld, maar geeft wel veel meer duidelijkheid en een richting dan “vanuit energie en ambitie”.  Laat het zien, wees actief en duidelijk!

Verderop in het jaarplan 2022 onder het hoofdstuk Topsport, lezen we ook iets over het zitvolleybal. We zien 4 punten voor het zitvolleybal;

  • Versterken programma's

  • Zicht houden op deelname Paralympische spelen '24 (mannen)

  • Bouwen aan competitief team bij de dames

  • Inzet op het verder versterken van zitvolleybalaanbod door op die plekken, waar energie en ambitie is, te kijken hoe we lokaal/ regionaal partnerships op kunnen bouwen om vanuit gezamenlijke ambities het aanbod te versterken en meer zitvolleyballers te werven en binden. De Nevobo speelt een rol in het bij elkaar brengen van deze partners in samenwerking met Special Heroes en de Johan Cruyff Foundation

Of het laatste punt, het verder versterken van zitvolleybalaanbod onder topsport valt, lijkt mij een interessante discussie en ik ga er vanuit dat er onder topsport voor het zitvolleybal vanuit de Nevobo alleen de nationale zitvolleybal dames- en heren team worden bedoeld. Zo zal er met het eerste punt versterken van programma’s waarschijnlijk bedoeld worden de nationale zitvolleybal teams en het niets te maken zal hebben met de eredivisie zitvolleybalcompetitie, maar ik laat me graag positief verrassen.

Het blijkt verder dat de Paralympische spelen van Parijs 2024 niet het prioriteit doel zal zijn voor het Nederlands dames zitvolleybal team want we lezen dat dit bedoeld is voor de mannen. Is het dan wel verstandig om met dit huidige Nederlands dames zitvolleybal team, waar volgens punt 3 de komende periode meer aan gebouwd zal gaan worden, deel te gaan nemen aan het WK zitvolleybal 2022 in mei 2022 in Hangzhou-China? Nu al op het hoogste niveau ervaring opdoen is twijfelachtig als je weet wat het niveau momenteel is van het Nederlands dames zitvolleybal team (EK zitvolleybal 2021) en als je weet wie de deelnemende landen zijn op het WK 2022 en dan vooral weet hoe groot het verschil is qua sterkte. Is het misschien niet veel verstandiger om de financiën niet te besteden aan het afreizen en deelname aan deze WK 2022, (vliegtickets NED-CHINA, verblijf, eten/drinken, toernooikosten) maar om van het bespaarde budget veel meer trainingsuren, deelname aan goedkopere toernooien in de buurt of andere zitvolleybal activiteiten te gaan realiseren, waarbij het Nederlands dames zitvolleybal team er waarschijnlijk veel meer mee geholpen zal zijn in de komende jaren met hopelijk blijvende gevolgen? Het lijkt mij iets om als Nevobo serieus een beslissing over te gaan nemen, als je de sport zitvolleybal tenminste serieus wilt nemen. 

In het jaarplan 2022 staat ook iets over communicatie & marketing vermeld. Vergeet het zitvolleybal niet, en voor diegene die nog steeds twijfelen of de Nevobo het zitvolleybal echt wel beduidend minder aandacht geeft, bekijk deze website nog eens rustig door met de laatste gegevens.

Zoals aan het begin reeds gemeld, er was slechts spraken van een snelle blik op de stukken. Wat er precies zal worden besproken door de mensen die de stukken van de bondsraad wel serieus nemen en ook met aandacht zullen doornemen, ook in relatie met het zitvolleybal, is momenteel nog even afwachten.

Elke dag een stap vooruit op weg naar sportief en maatschappelijk goud! is er in de stukken te lezen. Laten we het hopen voor het zitvolleybal in Nederland.