Beste meneer Bergwerff,                                                        26 Juli 2021

 

Ik wil graag reageren op uw reactie, naar aanleiding van de open brief betreffende het zitvolleybal in Nederland.  Op donderdag 1 Juli 2021 om 09.31 uur, is er door mij een email gestuurd naar de voorzitter van de Nevobo met bestuursleden en de directie van de Nevobo in de cc. ,waarin de bezorgdheid werd geuit over het zitvolleybal in Nederland onder de Nevobo. Ook u heeft deze uitgebreide email ontvangen. Op zaterdag 3 juli 2021 om 11.59 uur mocht ik een eerste reactie ontvangen van de voorzitter van de Nevobo, Peter Sprenger, met aansluitend die zelfde dag om 16.31 uur een reactie via de email van Joop Alberda aan Peter Sprenger met een reply all en ook u stuurde die zelfde dag een email reactie aan Peter Sprenger om 17.58 uur met een reply all. Hierdoor kon ik zowel de reactie van Joop Alberda als uw reactie ontvangen, en het werd mij al snel duidelijk uit de reacties hoe de houding is en wat mij te wachten zal staan. Weinig zelfreflectie bij de Nevobo, en dus weinig waardering voor de open brief van 1 juli 2021.

Joop Alberda schreef;

Ik zit hier bij zitvolley. Men distantieert zich nadrukkelijk van de brief. Hij heeft voorafgaand meer mensen de brief gestuurd. 

 

Hij woont al een aantal jaren in Australië....

 

Joop

En als ik een eerste reactie mag geven;

“Men distantieert zich nadrukkelijk van de brief.” Wie is men? Mag ik aannemen dat er met de bondscoaches, staf en misschien wel de spelers hierover is gesproken? Verwacht Joop Alberda dan een eerlijk antwoord? Distantieert zich nadrukkelijk? De reacties die ik mocht ontvangen waren anders hartverwarmend en brachten blijk van ondersteuning. Reacties die zowel publiekelijk als persoonlijk werden geuit. Maar wat andere ook denken en zeggen, de feiten laten helaas zien dat de punten die door mij vermeld worden, niet door mij verzonnen zijn.

“Hij heeft voorafgaand meer mensen de brief gestuurd.”  Dat is onjuist als bedoeld wordt aan een groot publiek. Voorafgaand heeft er niemand deze open brief ontvangen. Als eerste is er een email gestuurd naar de voorzitter van de Nevobo, met bestuursleden en directie in de CC. Er is aansluitend een email gestuurd naar de team managers van het Nederlands dames en heren zitvolleybal team, zodat zij door mij persoonlijk op de hoogte zijn gebracht en verder heeft niemand meer van mij een email ontvangen. Hoogstwaarschijnlijk heeft in het gesprek met de bondscoaches/ team managers, Joop Alberda deze conclusie getrokken als zijnde de brief is groots verspreid. Er is door mij overwogen om de zitvolleybalteams en/of de volleybalverenigingen hiervan ook een email te sturen, maar heb daar om motiverende redenen van af gezien. Via Facebook was meer informatie te vinden.  

“Hij woont al een aantal jaren in Australië....”  Los van het feit dat ik dit zelf vermeld in de open brief, is het kennelijk nogmaals een vermelding waard en ook u maakt in uw email melding hierover. U schreef;

Ik heb mij door de mail, heen geworsteld. Het zit hem allemaal heel hoog merk ik. Het is ook wel een stemmingmaker en hij heeft de mail ook gepubliceerd op social media zag ik. Dus goed Peter om een serieus antwoord te geven. Ik kan mij ook heel goed inden ken dat het zijn waarheid is en dat de afstand van woonplaats wel heel groot is en hij daardoor wat nuance mist.

 

Joris Meegdes is voelt zich ook nogal betrokken bij (para) zitvolleybal. Ik weet niet hoe hij hierin staat? Wellicht kan hij dit ook nuanceren (of juist niet?).

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud Bergwerff

 

“….heen geworsteld.” Er werd blijkbaar nogal veel van u gevraagd. Ik zou me als een van de langstzittende bestuursleden bij de Nevobo echter eerder afvragen hoe het komt dat er zoveel informatie blijkbaar is gemist de afgelopen jaren, want er zou toch mogen worden aangenomen dat er voldoende bekendheid rondom het zitvolleybal in Nederland zou moeten zijn als bondsbestuurder? Waar steekt u uw vinger voor in de lucht bij stemmingen als u blijkbaar onbekend bent met de materie?

Nadat u mijn emoties benoemde en mij beschuldigd van stemmingmakerij, deelde u ook mee dat ik het op social media zou hebben gepubliceerd. “heeft de mail ook gepubliceerd op social media zag ik.”  Dat is onjuist. De email is niet gepubliceerd op Social Media. Ik heb alleen via de Facebook pagina ParavolleyNED en mijn persoonlijke Facebook pagina melding gemaakt van de open brief met een verwijzing naar de website die in de open brief wordt genoemd. Uit uw “zag ik” maak ik op dat u de Facebook pagina ParavolleyNED heeft bekeken of misschien wel regelmatig bekijkt. Hoewel dat op zich positief is, vraag ik mij af of u er mee bekent bent dat deze Facebook pagina niet door de Nevobo wordt bijgewerkt en van informatie wordt voorzien maar door mij, vanuit Australië? De Nevobo heeft geen Facebook pagina zitvolleybal. Kunt u mij vermelden waarom niet? Uit de gegevens die ik via de website nevobo.nl vond, begrijp ik dat u sinds 18 juni 2011 lid ben van het bondsbestuur van de Nevobo, alweer 10 jaar. Heeft u zich in de afgelopen jaren ooit eens (echt) verdiept in het zitvolleybal onder de Nevobo en u bijvoorbeeld wel eens afgevraagd hoe het komt dat er wel een aparte website voor de beachvolleybal en volleybal is maar niet voor het zitvolleybal? Wel eens goed bekeken of navraag gedaan, hoe het communicatie team van de Nevobo verder het zitvolleybal onder de aandacht brengt? En sinds 2011 tot nu, juli 2021, zijn er bestuurlijke beslissingen genomen die het zitvolleybal in Nederland geen goed hebben gedaan. Misschien een mooi moment om eens zelfreflectie toe te gaan passen voor wat betreft het zitvolleybal en eerlijk te gaan zijn naar het functioneren als lid van de bondsraad?

Verder schreef u; “Ik kan mij ook heel goed inden ken dat het zijn waarheid is en dat de afstand van woonplaats wel heel groot is en hij daardoor wat nuance mist.”

 

Om te checken of er gesproken kan worden over “mijn waarheid”, zou enige communicatie vanuit en met de Nevobo wel wenselijk en nuttig zijn, maar op die verzoeken van mijn kant kwam geen reactie, zoals ook vermeld en zichtbaar gemaakt in de open brief / de website met feiten. Zijn feiten eigenlijk mijn waarheid?  Ter ondersteuning van “mijn waarheid” zijn er printscreens en andere bewijzen toegevoegd om zo discussie te voorkomen. Blijkbaar was dit niet voldoende want de twijfel blijft.

De afstand is wel heel groot en ik zou hierdoor wat nuance missen. Misschien klopt dat wel, maar het lijkt mij sterk. Als eerste zal het u verbazen hoe snel er tegenwoordig met de huidige communicatie middelen informatie gedeeld kan worden, zelfs naar de andere kant van de wereld. Daarnaast ben ik er van overtuigd dat ik, ondanks de afstand van 16.574 km (Melbourne-Rotterdam), de afgelopen jaren meer zitvolleybal wedstrijden in Nederland heb bezocht dan u. Uit de berichten van de zitvolleybalteams die ik bezoek, kan ik namelijk opmaken dat het erg gewaardeerd wordt dat ik “regelmatig” het zitvolleybal bezoek en er bij navraag door mij steeds verteld wordt dat er niemand van de Nevobo ooit langs is geweest. Op zich is dat al teleurstellend en opvallend te noemen, want juist van enige aandacht komt veel positieve energie. Uit eigen ervaring weet ik dat een bezoek aan de werkvloer, de vergaderingen en het nemen van beslissingen beter resultaten opleveren.

 Of het zou moeten zijn dat u stilletjes in een hoekje gaat zitten, maar dat zal de zitvolleybalgemeenschap in Nederland vast wel opvallen. Als bestuurslid kan en mag verwacht worden dat de kans kleiner is dat u de nuance mist en ik wil graag met u hierover in gesprek gaan. Wilt u mij dan wel verzekeren dat u alle feiten kent over het zitvolleybal in Nederland? Voorlopig is aangetoond dat heel veel van de zitvolleybal feiten onder de Nevobo onbekend zijn of onjuist. Ik wil u adviseren om daar eerst eens aan te gaan werken, voordat we het over nuances gaan hebben.

En nog een advies; kijk eens iets verder dan gebruikelijk. Probeer eens wat meer te zien en te begrijpen voordat u reageert. Dat komt u er ook vast achter dat ik niet aan stemmingmakerij doe. Of heeft u in de landelijke media iets terug kunnen vinden over de open brief? Ben u door meerdere Nevobo leden benaderd of misschien wel zelfs lastig gevallen over het zitvolleybal?  Is het u misschien ook opgevallen dat er op de Facebook pagina ParavolleyNED die zelfde dag dat het bericht van de open brief in de ochtend werd geplaatst, er alweer veel meer nieuwe berichten werden geplaatst? Hierdoor verdween het Open brief bericht steeds verder naar de achtergrond en dat ging, mede door het Internationale zitvolleybal toernooi in Assen heel snel. Er is bewust geen moeite gedaan om het betreffende bericht duidelijk zichtbaar op de betreffende Facebook pagina “vast en zichtbaar” te plaatsen.  Er kan dus geen spraken zijn van stemmingmakerij.

Als laatste schrijft u Joris Meegdes is voelt zich ook nogal betrokken bij (para) zitvolleybal. Ik weet niet hoe hij hierin staat? Wellicht kan hij dit ook nuanceren (of juist niet?).”

Ondertussen al contact gehad met Jos Meegdes? Want dat is iets wat ik namelijk verwacht van iemand die beslissingsbevoegd is voor ook het zitvolleybal. Dat er door acties en betrokkenheid, serieus aandacht is en er op die manier verstandige beslissingen zullen worden genomen, ook al zijn dat misschien niet mijn beslissingen. Gaan we iets terug zien over het zitvolleybal op de volgende bondsraad vergadering in december 2021 en zien we u in een hoofdrol? Steek u uw vinger op en bent u dan voldoende geïnformeerd over het zitvolleybal in Nederland? Bekend zijn met de uitdagende en ambitieuze zitvolleybalplannen vanuit de Nevobo om er de komende periode iets van te gaan maken?  We gaan het vast terug zien in de stukken. Of weer niet?

Hoe dan ook, er is nog genoeg te doen voor het zitvolleybal in Nederland, dus meneer Bergwerff…te paard!

Met vriendelijke groeten van een koud Australië!

John Bestebroer