En we gaan weer over tot de orde van de dag!                                             2 november 2020

In het jaarverslag 2019 was er aandacht voor zitvolleybal. Logisch, want zitvolleybal behoord tot de 3 sporten waar de Nevobo verantwoordelijk voor is.

Zitvolleybal steeds breder bekend

Het aantal verenigingen met zitvolleybal in het aanbod is in 2019 gestegen naar 21 clubs. Daarnaast is de Nevobo met een aantal clubs in gesprek die overwegen te starten met zitvolleybal. We merken dat de Only Friends organisaties kansrijk zijn voor structureel aanbod en zijn hier ook mee in gesprek. De deelname aan de flexibele competitieopzet is jaarlijks stabiel. Met de groei van het aantal aanbieders wordt gestreefd naar een groei in het aantal deelnemende teams. In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is zowel ingezet op het promoten van de sport als op het vergroten en versterken van de aanbieders. Naast de aandacht voor zitvolleybal is er vanuit deze samenwerking ook oog voor G-volleybal. Zo is er in 2019 een inventarisatie gedaan van aanbieders en is er met alle aanbieders contact geweest. Ook is er een stappenplan ontwikkeld voor potentiële nieuwe aanbieders. Clubs worden reactief ondersteund bij de vragen en/of ambities die zij hebben. Eind 2019 hebben we samen met Special Olympics de afsluiting van de Play Unified campagne bij Sliedrecht Sport georganiseerd; een groot feest!

 

En als we dit eens beter bekijken en de juiste feiten toepassen, dan merken we de volgende dingen op:

Kop: Zitvolleybal steeds breder bekend? De afgelopen 13 jaar is het alleen maar minder geworden met het zitvolleybal in Nederland. Ook het afgelopen jaar is de zitvolleybalgemeenschap in Nederland niet blij met de inzet vanuit de Nevobo. Toch schrijft de Nevobo in het jaarverslag 2019 dat het steeds meer bekendheid krijgt. Met de afgelopen jaren steeds minder zitvolleybal teams die deelnemen in de nationale zitvolleybalcompetities is dat moeilijk voor te stellen. Het is opvallend te noemen en zou vragen kunnen opleveren vanuit de bondsraad.

Zin 1: Het aantal verenigingen met zitvolleybal in het aanbod is in 2019 gestegen naar 21 clubs. Wie dit leest, krijgt de indruk dat er verbetering plaats heeft gevonden. Het woord gestegen is hier de reden voor. Maar wie het vorige jaarverslag vann de Nevobo bekijkt ( Jaarverslag 2018), leest dat er toen ook melding werd gemaakt van 21 clubs, en dus heeft er geen enkele stijging plaats gevonden. Een leugentje om bestwil om zo te verbergen dat het opnieuw minder is geworden? Er zijn verder 12 verenigingen die deelnemen met 1, of sommige met 2 zitvolleybalteams in de Nederlandse  zitvolleybalcompetities. Dus 9 clubs hebben een zitvolleybal team ( of misschien wel twee teams?) die niet deelnemen aan de competitie. Het is opvallend te noemen en zou vragen kunnen moeten opleveren vanuit de bondsraad.

Zin 2 & 3: De Nevobo is in gesprek met clubs en de organisatie Only Friends. We lezen al jaren dat er veel gespreken plaats vinden, maar we merken niets van een positieve uitvoering voor het zitvolleybal. Geen enkele langdurige verbetering door samenwerkingen met welke partij, organisatie, instantie of vereniging dan ook. Het is opvallend te noemen en zou vragen kunnen opleveren vanuit de bondsraad.

Zin 4: De deelname aan de flexibele competitieopzet is jaarlijks stabiel. Flexibele competitieopzet? Alleen bij het zitvolleybal mogelijk zullen we maar denken.

Zin 5: Met de groei van het aantal aanbieders wordt gestreefd naar een groei in het aantal deelnemende teams.  Groei en groei? Er is geen groei Nevobo, dus stop met het vermelden hiervan. Goede bedoelingen met weinig inhoud of resultaat is wat we steeds weer zien over de jaren. Opnieuw doet de Nevobo zich beter voor dan de werkelijkheid laat zien. Het is opvallend te noemen en zou vragen kunnen opleveren vanuit de bondsraad.

Zin 6: samenwerking met de Johan Cruyff Foundation is zowel ingezet op het promoten van de sport als op het vergroten en versterken van de aanbieders.

In een website artikel van 22 augustus 2016 lasen we dat “ De Nevobo en de Cruyff Foundation werken al sinds 2013 succesvol samen om jongeren met een beperking kennis te laten maken met paravolley (zitvolleybal).” Dat betekend dat de samenwerking met de Johan Cruyff Foundation alweer 8 jaar duurt.  Het promoten van de sport en het vergroten en versterken van aanbieders lijkt dan ook niet gelukt te zijn, als we in 2020 zien en weten dat het de afgelopen jaren alleen maar minder is geworden. Het is opvallend te noemen en zou vragen kunnen opleveren vanuit de bondsraad.

Zin 7,8,9,10 en 11:

Naast de aandacht voor zitvolleybal is er vanuit deze samenwerking ook oog voor G-volleybal. Zo is er in 2019 een inventarisatie gedaan van aanbieders en is er met alle aanbieders contact geweest. Ook is er een stappenplan ontwikkeld voor potentiële nieuwe aanbieders. Clubs worden reactief ondersteund bij de vragen en/of ambities die zij hebben. Eind 2019 hebben we samen met Special Olympics de afsluiting van de Play Unified campagne bij Sliedrecht Sport georganiseerd; een groot feest!

Naast de aandacht voor zitvolleybal? De aandacht voor het zitvolleybal is al jaren beperkt en minimaal gebleken, maar de Nevobo heeft wel nieuwe aandacht voor het G-volleybal. Sterker nog, er is al een samenwerking met Special Olympics en er is al een groot feest georganiseerd. Bij Sliedrecht Sport waarvan geen zitvolleybal ooit heeft deelgenomen aan de zitvolleybalcompetitie.

Positief dat er aandacht is voor G-volleybal en voor deze specifieke doelgroep. Door plotseling aandacht te gaan geven aan het G-volleybal , is duidelijk geworden dat het zitvolleybal niet de enige en hoogste prioriteit heeft vanuit de Nevobo voor het aangepast volleybal. De zitvolleybal gemeenschap is dan niet geinformeerd in deze koerswijziging. Het is opvallend te noemen en zou vragen kunnen opleveren vanuit de bondsraad.

Kortom, de aandacht voor zitvolleybal op pagina 11 van het jaarverslag van 2019 zou heel veel vragen kunnen krijgen vanuit de bondsraad. Of moeten krijgen? In de notulen van de bondsraadvergadering van 27 juni 2020 zien we onder punt 3 dat er vragen zijn over het verslag van de bondsraad van 14 december 2019.

 

  1. Verslag Bondsraad 14 december 2019 Naar aanleiding van de notulen zijn er een aantal vragen:

- Wat is de status van de opvolging van de actie om het Jaarplan arbitrage te delen? Zie de beantwoording bij de vragen van regio Zuid, dit volgt later deze week.

- Wat is de status van het proces om de discussie te voeren over de wijze waarop de bondsraadsleden invulling geven aan het proces en de inhoud in de rol die zij hebben? Gegeven de corona ontwikkelingen is dit tijdelijk on hold gezet. Dit wordt de komende tijd weer opgestart, Ard Kramer neemt het voortouw hierin.

- Dhr. Van der Gugten vraagt in dit proces ook de governance te evalueren. Na een gesprek hierover luidt de conclusie dat de werkgroep zal starten met het formuleren van de vraag die ze gaan beantwoorden.

- Dhr. Klein Lankhorst vraagt of er meer keuzevrijheid mogelijk is bij de uitnodiging die bondsraadsleden ontvangen voor het bezoeken van evenementen. Zelf zou hij bijv. liever twee reguliere tickets bestellen i.p.v. een VIP ticket. Vanuit de rol die bondsraadsleden hebben worden zij veelal uitgenodigd voor een bezoek incl. ontvangst zodat er ook de mogelijkheid is elkaar en andere vrijwilligers/ relaties te ontmoeten. Uiteraard kan er bij een uitnodiging altijd een individueel verzoek gedaan worden voor een andere invulling.

De Bondsraad stelt het verslag van de vergadering van 14 december jl. vast.

Niets te vinden over het zitvolleybal en de vele vragen die er gesteld hadden kunnen worden. Niemand die echt aandacht geeft aan het zitvolleybal. En we gaan weer over tot de orde van de dag.