Stelling kan verwijzen naar:

  • Een these, een formulering van een mening; een stellingname. Tijdens een discussie kan een stelling geponeerd worden om de discussie op gang te brengen. Voorbeelden zijn ook stellingen bij een proefschrift, die dienen om zo nodig de discussie bij de promotieplechtigheid aan te zwengelen.

 

De 5 stellingen voor het zitvolleybal in Nederland zijn bedoeld om en plein public beweringen neer te leggen waarover gediscussieerd kan worden of deze terecht zijn of niet.