Stelling 1: Onder de Nevobo is het de afgelopen 15 jaar alleen maar slechter en minder geworden voor het zitvolleybal in Nederland.

De afgelopen 15 jaar zijn er door de Nevobo maar weinig initiatieven genomen waar het zitvolleybal langdurig profijt van heeft kunnen trekken. Iets heeft incidenteel de aandacht en verdwijnt dan weer. 

Zo hebben we moeten constateren dat het organiseren van een jaarlijks Paravolley symposium sinds 2016, alweer snel tot het verleden behoorde. Ondanks dat de behoefte vanuit de zitvolleybalgemeenschap hiervoor groot was en er zelfs vanuit de Nevobo werd gemeld dat er veel positieve feedback was ontvangen vanuit de verenigingen voor het organiseren van de Paravolley symposia. Er kwam na 8 maart 2018 geen jaarlijks Paravolley symposium meer.

Ook het organiseren en starten van een Nederlands jeugd zitvolleybal team werd alweer snel gestopt en met het starten van een NK jeugd zitvolleybal sinds 2016 zien we nog steeds weinig deelnemende teams. De reden dat het NK jeugd dan ook werd gecancelled in 2018. Het is hierbij opmerkelijk te noemen, dat als het jaarlijks NK jeugd zitvolleybal evenement was gespeeld, er vanuit verschillende verenigingen de melding kwam waarom zij hier niets van wisten.  Blijkbaar zit hier een van de belangrijkste knelpunten voor het zitvolleybal in Nederland, namelijk wel willen, maar niet weten.  

Het is misschien dan ook niet zo vreemd om te moeten constateren dat het eerder minder dan beter gaat met het zitvolleybal in Nederland.  Zo is er sinds kort gestopt met het spelen van de 2e divisie zitvolleybal competitie door gebrek aan voldoende deelnemende teams, zien we de resultaten van de nationale teams minder worden en is de aandacht voor het organiseren van nationale en/of internationale zitvolleybal evenementen in Nederland minimaal te noemen. De afgelopen 15 jaar heeft de Nevobo slechts 2 keer opgetreden als initiatiefnemer /organisator van een internationaal zitvolleybal evenement ( EK zitvolleybal 2011-Rotterdam-Oktober 2011 & WK zitvolleybal 2018-Venlo/Eindhoven/Arnhem/Rotterdam/Den Haag - Juli 2018) terwijl dit voor de Nevobo periode, vele malen meer en met enige regelmaat gebeurde. De vraag om een internationaal zitvolleybal evenement te organiseren is blijkbaar groter dan bij het volleybal en/of beachvolleybal.

1. zitvolleybal competitie teams

Als we kijken naar het aantal deelnemende zitvolleybal teams dan is dit, sinds de Nevobo hiervoor verantwoordelijk is geworden, minder geworden en er is geen uitbreiding te zien. In het seizoen 2006-2007 namen er 8 teams deel aan de eredivisie competitie en in het seizoen 2019-2020( het seizoen waar voor de laatste keer gestart werd met een zitvolleybal competitie nadat het aan het einde door Corona virus moest worden gestopt) waren dat 7 zitvolleybal teams.  

Meer informatie is hierover te lezen  op deze website.

2. Resultaten nationale teams

Als we in het algemeen bekijken naar de resultaten van zowel het nationaal heren als dames zitvolleybal team dan zijn deze beduidend minder geworden onder de Nevobo. 

Vooral bij het Nederlands dames zitvolleybal team is dit opvallend, aangezien zijn van (bijna) altijd een podiumplaats, naar niet meer behoren tot de wereldtop en zelfs niet bij de nationale zitvolleybal teams waar rekening mee moet worden gehouden. Sinds 2011 kwamen er geen podiumplaatsen meer, met een uitzondering op het EK 2017 waar nog een 3e plaats werd behaald.  En ook bij de heren zien we sinds 2011 geen verbeteringen meer in de resultaten. Het garanderen van win-resultaten is in de sport iets wat niet mogelijk is, maar een terugval wat te zien is bij zitvolleybal zou toch enige zorgen moeten geven. 

Momenteel wordt er gesproken vanuit de Nevobo over het opbouwen van de nationale zitvolleybal teams richting de wereldtop en deelname aan de Paralympische spelen is hierbij het doel. Lieve woordjes, goed bedoeld initiatief of daadwerkelijke inzet en ambitie? 

 

Zijn er in de afgelopen 15 jaar dan wel acties, gebeurtenissen of beslissingen geweest die het zitvolleybal in Nederand wel goed hebben gedaan en waarvan nog steeds profijt van wordt getrokken? Terugkijkend naar de situatie vanaf 2006 en zien wat er in de afgelopen 15 jaar allemaal is veranderd en waar meerdere kansen langs zijn gekomen, dan is het opmerkelijk dat er zo weinig verbeteringen of uitbreidingen hebben plaats gevonden. Het benutten van de volleybalkennis en ervaringen die er bij de Nevobo zijn of waren, heeft het zitvolleybal in Nederland niet verder geholpen. 

Het feit dat het de afgelopen jaren eerder minder en slechter is geworden onder de Nevobo heeft alles te maken met het gemis aan aandacht en betrokkenheid vanuit de organisatie Nevobo. Als deze er niet is, en er dus niet serieus wordt gewerkt aan het zitvolleybal in Nederland dan heeft het opstellen van welk ambitieus plan ook, geen enkel nut. 

Het blijft dan helaas minder en slechter gaan met het zitvolleybal in Nederland.