Stelling 2: De Nevobo heeft de afgelopen 15 jaar bewezen geen enkele interesse te hebben getoond om het zitvolleybal in Nederland serieus te nemen.

Verschillende mensen maken zich zorgen over het zitvolleybal in Nederland. Niet alleen de huidige en actieve zitvolleybalspelers maar ook mensen die betrokken zijn geweest met het zitvolleybal in Nederland, zien dat het minder wordt met het zitvolleybal in Nederland onder de Nevobo. Vanuit hun ervaring en kennis is enige aandacht voor verbeteringen voor het zitvolleybal in Nederland, volgens meerdere personen wel noodzakelijk.  Het is bekend dat er de afgelopen jaren door een aantal personen getracht is om met de Nevobo in contact te treden en zo hun bezorgdheid te uiten en daar waar mogelijk zelfs oplossingen aan te dragen.

Vaak bleven de uitnodigingen om met de Nevobo in gesprek te gaan onbeantwoordt, en met het aanleveren van feiten en verbeteringen gebeurde weinig. (Zie meer hierover op deze website onder contactmomenten)

In 2021 heeft er een (digitaal) gesprek plaats gevonden met een vertegenwoordiger van de Nevobo en een kleine groep zitvolleybaldeskundige, maar daar bleef het dan ook verder bij. Is dit door desinteresse voor het zitvolleybal of dat er andere dingen belangrijker zijn? Wie het weet, mag het zeggen.   

Het gevoel van een behandeling vanuit de Nevobo volgens de "kraaltjes en spiegeltjes" methode voor het zitvolleybal in Nederland was er al langer bij een kleine groep personen, maar steeds meer personen gaan ondertussen ook inzien dat het ontbreken van een gedegen plan van aanpak het zitvolleybal niet helpt. Het feit dat er pas in 2013 eindelijk een medewerker werd aangesteld specifiek voor het zitvolleybal was al opmerkelijk, maar dat er sinds 2020 afscheid is genomen van deze functie is misschien nog wel opmerkelijker. Iemand op het kantoor bij de Nevobo krijgt het zitvolleybal de komende jaren weer bij zijn takenpakket, zoals dat ook vanaf 2006 tot en met 2013 het geval was. 

In 2012 zagen we al wat het ontbreken van een zitvolleybal deskundigen op het kantoor van de Nevobo tot gevolgen had.  In de Volleybal Agenda 2013-2016 werd  besloten om met het zitvolleybal afscheid te gaan nemen van de wereldtop, iets wat als ambitie 16 werd omschreven. (Meer hierover op deze website onder Ambitie 16)

 

Ook het feit dat de laatste jaren de bestuurlijke vertegenwoordigers van de Nevobo of directie niet aanwezig zijn bij de vergaderingen van World Paravolley of Paravolley Europe is veelzeggend over de gemeende interesse voor het zitvolleybal in Nederland. Logisch dan ook dat er vaak in einde jaarspeeches wel aandacht is richting FIVB en CEV, maar niet naar de WPV en PVE, hoe groot de verschillen in professionaliteit bij deze organisaties ook zijn. 

 

Maar niet allen achter het bureau zien we weinig betrokkenheid en interesse vanuit de Nevobo, ook in de praktijk zijn veel voorbeelden te noemen. Uit eigen ervaring vallen dingen misschien eerder op. Zo was er op 16 september 2016 wel veel interesse om aanwezig te zijn bij de opening van het nieuwe topsportcentrum in Koog aan de Zaan waar veel bestuurders en directie van de Nevobo aanwezig waren , maar waar geen van deze bestuurders hun glas opzij kon zetten voor het zitvolleybal.  Slechts 3 minuten rijden verder op, bij de zitvolleybal interland wedstrijden tussen het Nederlands heren zitvolleybal team en het heren zitvolleybal team van Italie, zou het geven van een schouderklopje aan de organisatoren van dit zitvolleybal evenement  een enorme boost zijn geweest. Even het gezicht laten zien namens de Nevobo, hoe kort misschien ook, zou een blijk van betrokkenheid geven voor het zitvolleybal en hiervoor was het investeren in veel tijd niet eens nodig...ze waren in de buurt! 

Als er niemand moeilijk doet, er niemand naar vraagt, dan is het nemen van enig eigen initiatief niet belangrijk of zelfs enige actie niet noodzakelijk. 

Dat zou dan ook verklaren waarom het uitblijven van acties er steeds maar niet kwam, toen de prestaties van de Nederlandse zitvolleybal teams uitbleven. De slechtpresterende bondscoaches konden blijven zitten ook als doelstellingen niet werden gehaald. Het steeds weer uitblijven van resultaten, het niet behalen van doelstellingen en zo wel de langstzittende bondscoaches kunnen zijn voor het zitvolleybal onder de Nevobo, zegt alles over hoe de Nevobo het zitvolleybal de afgelopen jaren niet serieus heeft genomen. (Meer hierover op deze website onder Stelling 4 Nationale zitvolleybal teams)

Ook het plaatsen van de correcte wedstrijd uitslagen gebeurd bij het zitvolleybal met enige regelmaat niet. Vooral de afgelopen jaren bij de 1e & 2e divisie zitvolleybal uitslagen was het vaak raak. Het niet gebruik maken van het DWF was de oorzaak dat dit blijkbaar handmatig moest worden ingevoerd. Daar waar het gebruikelijk is dat volleybaluitslagen direct na de wedstrijd op de website zichtbaar zijn, moest er voor het zitvolleybal vaak gewacht worden tot het kantoor van de Nevobo open ging en er uiteindelijk pas op maandag, en zelfs soms nog later, de uitslagen zichtbaar waren. Dat het handmatig invoeren van uitslagen niet altijd correct ging was dan ook begrijpelijk, maar dat fouten niet snel verbeterd werden maar soms maanden later pas werden gecorrigeerd, nadat fout op fout op fout werd overgenomen, was opnieuw een blijk van de desinteresse bij het zitvolleybal.

En ook het actief en enthousiast onder de aandacht brengen van het zitvolleybal in Nederland is iets wat we de afgelopen jaren niet hebben zien gebeuren en waaruit blijkt dat het zitvolleybal niet serieus wordt genomen. Het communicatie team van de Nevobo heeft laten zien dat het zitvolleybal pas serieus werd genomen toen er een nieuwe website werd gepresenteerd in 2016. Voorheen was er wel aandacht voor het volleybal en beachvolleybal maar geen eigen pagina voor het zitvolleybal. 

(Meer hierover op deze website onder Stelling 3 Communicatie)

De afgelopen periode is er vaak afgevraagd of de verwachtingen misschien niet te hoog zijn wat betreft de betrokkenheid en inzet van de Nevobo?

Als bij het volleybal en beachvolleybal wel kan worden aangetoont door de Nevobo, dat er veel acties kunnen worden uitgevoerd, waarom dan niet voor het zitvolleybal? Er zullen altijd verbeteringen zijn, er zal altijd geklaagd worden en het is lastig om iedereen tevreden te houden, maar je serieus inzetten voor iets wat tot je taken behoord is toch niet te veel gevraagd? Je serieus inzetten heeft verder niets te maken met het excuus van een kleine groep zitvolleyballers in Nederland, of financiele situaties.