De bondsraad zaterdag 26 Juni 2021

"De Bondsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Nevobo en komt gemiddeld tweemaal per jaar bijeen (juni en december). De Nevobo-voorzitter zit de vergadering voor die bestaat uit 20 afgevaardigden (bondsraadleden) van verenigingen. Daarnaast zijn directie en het Bondsbestuur van de Nevobo ook aanwezig. Bondsraadsvergaderingen zijn openbaar."

 

De bondsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Nevobo en dus worden hier ook de beslissingen genomen voor en over het zitvolleybal in Nederland. 

Op de laatste bondsraad vergadering zijn er verschillende stukken besproken en ingebracht. De stukken van de afgelopen bondsraad vergaderingen zijn te vinden op: www.nevobo.nl/over-ons/organisatie/bondsraad

Tussenstand Jaarplan 2021

Zonder diep te willen ingaan op bepaalde onderwerpen en waarom er wel aandacht is voor volleybal en beachvolleybal en niet voor het zitvolleybal, zijn er toch een paar punten die opvallen, en geven blijk dat het zitvolleybal minder serieus wordt genomen als wat steeds wordt beweerd.

(Gelezen met een zitvolleybal bril, vallen de volgende eenvoudige dingen op)

Op bladzijde 5  1.4 Afvaardiging FIVB en CEV
"Niet alleen nationaal, ook internationaal blijft de Nevobo in 2021 actief en vertegenwoordigd
binnen de FIVB en CEV om het belang van het volleybal in het algemeen en van Nederland
goed te borgen."

Niet in 2020 en ook niet in mei 2021 wordt hier melding gemaakt van de Nederlandse vertegenwoordigers bij World Paravolley of Paravolley Europe. Bij Paravolley Europe is de vice president een Nederlander en ook bij World Paravolley zijn een aantal Nederlanders actief in commissies of bestuur, zoals de peningmeester. In het tussenstand Jaarplan 2021 is geen enkele aandacht voor het zitvolleybal. 

Op bladzijde 13 3.1 Programma’s nationale teams. Hier lezen we iets over de nationale zitvolleybal teams.

"De Zitvolleybal teams zijn beide gekwalificeerd voor het EK in oktober 2021.
Voorafgaand hopen ook zij nog wat oefentoernooien te kunnen spelen."

 

Op bladzijde 18  4.2 Superclubs/ professionalisering

Met momenteel 20 superclubs en aan het einde van dit jaar hopelijk 32 superclubs, zijn er meer kansen om een professionaliseringsslag te gaan maken, waarbij de verwachting is dat dit ook voor het zitvolleybal een positieve meerwaarde zal gaan opleveren. De verwachtingen zijn dan ook hoog, dat er op korte termijn nieuwe zitvolleybal teams zullen gaan deelnemen aan de zitvolleybal competities. Het is echter onbekend of hier harde en meetbare eisen voor zijn opgesteld.

 

Op bladzijde 24  4.11 Maatschappelijke partnerships
"In samenwerking met de Bas van de Goor Foundation, Johan Cruijff Foundation en Richard
Krajicek Foundation blijven we investeren in onze maatschappelijke rol in Nederland om
volleybal zichtbaar en toegankelijk te maken voor iedereen."  

Stand van zaken mei 2021
"Met de Johan Cruijff Foundation zijn afspraken gemaakt voor versterking van het zitvolleybal
en G-volleybal. Daabij zullen we ook gebruik maken van de expertise en het netwerk van
Special Heroes en Special Olympics. Met de Bas van de Goor Foundation is intensief contact
voor programmering van activiteiten rond het WK2022. Met de Richard Krajicek Foundation is
afgesproken de gesprekken binnenkort op te starten gericht op activiteiten gekoppeld aan het
WK2022"

Zitvolleybal wordt wel genoemd, maar de aandacht gaat vooral uit naar het G-volleybal en het WK 2022. 

 

Op bladzijde 25    5.1 Evenementenkalender 2021
Voor 2021 staan/stonden de volgende evenementen gepland:
(deze versie is geupdate per mei 2021 tov de versie in het jaarplan)

We zien dat er tot en met oktober 2021 evenementen staan vermeld maar alleen voor het volleybal en beachvolleybal.  Het EK zitvolleybal in Oktober in Turkije wordt niet genoemd, terwijl eerder (bladzijde 13) er wel melding wordt gemaakt  dat de nationale zitvolleybal teams hier aan zullen gaan deelnemen. 

En ook over het internationale zitvolleybal toernooi in Assen begin juli 2021, wat al meerdere jaren wordt georganiseerd en wat al geruime tijd op de zitvolleybal agenda staat vermeld voor de komende editie, wordt geen melding  gemaakt in de tussenstand jaarplan 2021.  Opnieuw blijkt dat er totaal geen aandacht is voor het zitvolleybal in de officiele stukken. 

 

Conclusie over het Tussenplan 2021: Het zitvolleybal wordt vaker niet genoemd, dan wel.

Bovenstaand zijn enkele punten die met slechts beperkte kennis over het zitvolleybal direct opvallen en gelezen worden met een zitvolleybal bril op. Maar zou dat niet standaard moeten gebeuren vanuit de Nevobo? 

Wat lezen we in het jaarverslag 2020 specifiek over het zitvolleybal? 

Onder Topprestaties (Blz 5) lezen we 2 zinnen over het zitvolleybal. 

Ook voor de nationale zitvolleybal teams wordt vooral naar de lange termijn gekeken. Beide teams zijn in opbouw en gaan toewerken naar de Paralympische spelen van 2024.

De afgelopen jaren is er vooral veel "gekeken” vanuit de Nevobo voor de nationale zitvolleybal teams en weinig uitgevoerd of gerealiseerd. Het is moeilijk voor te stellen dat er goede bedoelingen zijn met deze teams, als er de afgelopen jaren kan worden geconstateerd hoe slecht het gesteld is geweest met het serieus nemen van de nationale zitvolleybal teams. Het leek er de afgelopen jaren veel meer op dat er gewerkt werd aan het afbouwen dan aan het opbouwen van de nationale zitvolleybal teams.

Nieuwe en goede zitvolleybal spelers zal uiteraard helpen, maar een serieus plan van aanpak met vooraf uitgesproken doelen en verwachtingen is echter nog harder nodig. Beter 8 nationaal team spelers met volledige commitment, inzet en de juiste winnaars mentaliteit dan veel meer spelers in het Nederlands zitvolleybal team die “ hun best doen” en vertellen trots te zijn, zonder dat het zitvolleybal in Nederland hierbij gebaat is.  Alleen met het leveren van resultaten kan er meer verwacht worden en misschien zelfs geeist. Maar bij volledige commitment van spelers zijn wel verwachtingen, medewerking en voorbereidingen nodig vanuit de sportbond. Van een Nevobo die de afgelopen jaren heeft laten zien het zitvolleybal niet die prioriteit te geven wat noodzakelijk is en mede hierdoor een (uitdagende) visie uitblijft, zal dan ook echt veel meer van mogen worden verwacht als er daadwerkelijk goede intensies zijn.

Verder op lezen we (blz 13) informatie over het zitvolleybal in Nederland. 

"Het vuurtje bij zit- en g-volleybal warm gehouden
In samenwerking met de Johan Cruyff Foundation zetten we al jaren in op het promoten van het
zitvolleybal en op het vergroten en versterken van de aanbieders. Sinds 2019 is daar aandacht
voor het g-volleybal bij gekomen. In 2020 dwong het corona virus ons de ambities wat te
temperen. Helaas kon slechts een deel van de geplande clinics en andere activiteiten doorgaan.
Er is daarom met name ingezet op gesprekken met aanbieders en potentiële aanbieders, zoals
verenigingen en Only Friends. Dit krijgt een vervolg in 2021, waarbij het echt weer kan gaan
vliegen zodra de corona maatregelen meer sport toestaan."

“............al jaren in op het promoten van het zitvolleybal en op het vergroten en versterken van de aanbieders. Sinds 2019 is daar aandacht voor het G-volleybal bijgekomen.” Deze 2 zinnen zijn informatie bedoeld. En is de Nevobo tevreden met het resultaat?  Als wij bekijken wat het heeft opgeleverd en wat er gedaan is de afgelopen periode, dan kunnen we absoluut niet spreken dat het vergroten en versterken een succes is. Het wordt eerder minder dan meer met het zitvolleybal in Nederland.  

In 2010 dwong het corona virus ons de ambities wat te temperen." Ambities temperen door Corona virus? Over welke ambities wordt hier gesproken?  Het zijn er blijkbaar meerdere? Verbazing volop om te lezen dat er amities zijn met het zitvolleybal en moeilijk voor te stellen aangezien hiervan niets te merken is in de praktijk. 

Iedereen begrijpt dat door het Corona virus, de planning niet werd uitgevoerd als wat de bedoeling was in 2020, maar over welke andere activiteiten naast de clinics, hebben we het precies?  Het klinkt hoopvol om gesprekken te hebben met aanbieders en potentiële aanbieders maar ondertussen geldt door de eerdere ervaringen en mooie woorden vanuit de Nevobo, eerst zien dan geloven. En zeker nu we weten dat er sinds 1 oktober 2020 geen medewerker aangepast sporten met actief is bij de Nevobo. Wie gaat er nu serieus tijd en energie in stoppen?

En in 2021 kan het echt weer gaan vliegen? Hoe serieus moeten we de Nevobo nog blijven nemen voor het zitvolleybal?  

Antwoorden krijgen 

Nieuwsgierig geworden naar de aandacht voor het zitvolleybal op de bondsraad vergadering van zaterdag 26 juni 2021? Vraag er eens naar en laat u informeren en overtuigen met feiten en voorbeelden. Misschien is bovenstaande namelijk wel volledige onzin als u verneemt dat de Nevobo het zitvolleybal wel degelijk heel serieus neemt en er grote dingen staan te gebeuren die het zitvolleybal in Nederland goed zullen gaan doen.