CONTACTMOMENTEN MET DE NEVOBO

Er zijn de afgelopen jaren verschillende pogingen gedaan om in gesprek te komen met de Nevobo omtrent het zitvolleybal in Nederland en de bezorgdheid hierbij.  

2011-2013:

Bij het bezoeken van verschillende (zit)volleybal evenementen is er getracht om eens een afspraak te maken met de zitvolleybalvertegenwoordiger, maar deze gaf steeds aan hiervoor geen tijd te hebben. 

2015: In een kantine gesprek met een bondsraad lid van de Nevobo, kwam het onderwerp op zitvolleybal en hierover werd melding gemaakt dat het bij de Nevobo goed de aandacht kreeg. De bezorgdheid werd echter uitgesproken doordat er een aantal feiten werden besproken die niet bekend bleken te zijn bij dit lid.  Het kantine gesprek kreeg enkele weken daarna een gevolg met een schrijven waarin uitgebreider melding werd gemaakt van ervaringen en feiten over de afgelopen periode.  Een reactie kwam er, maar van een persoonlijk gesprek om richting de toekomst oplossingen en verbeteringen te bespreken voor het zitvolleybal in Nederland kwam het echter niet. 

2018: Op een oproep via Facebook van een bondsraadlid om materiaal aan te leveren voor de komende bondsraadvergadering werd gereageerd. Er werd informatie gedeeld over het zitvolleybal waardoor er zichtbaar werd dar er dringend behoefte was voor aandacht en verbetering. Van een terugkoppeling na de bondsraadvergadering kwam het echter niet. 

2018: Door het plaatsen van een tekst bij het videobericht van de voorzitter van de Nevobo op de Facebook pagina van ParavolleyNED, kwam een reactie van dezelfde voorzitter. Er werd uitleg gegeven en een voorstel gedaan om in een persoonlijk gesprek meer aandacht te gaan geven aan het zitvolleybal in Nederland. 

Op de uitnodiging aan de voorzitter van de Nevobo voor een persoonlijk gesprek, kwam helaas geen enkele reactie.