Stelling 3: De communicatie & promotie vanuit de Nevobo rondom paravolley is bedroevend slecht.

De afgelopen jaren is gebleken dat de communicatie & promotie vanuit de Nevobo voor het zitvolleybal  traag, onjuist en minimaal is.

Het onder de aandacht brengen bij een groter publiek van het zitvolleybal is belangrijk. Los van het feit dat het met enige regelmaat laten zien van informatie belangrijk is, mag er van worden uitgegaan dat er over de content enige informatie bekend is bij de Nevobo. Dit blijkt echter niet zo te zijn. Zo zien we dat het gebruik van Paravolley en zitvolleybal nogal eens verkeerd wordt gebruikt op de verschillende communciatie kanalen van de Nevobo. Mede hierdoor is bij veel mensen dan ook het idee dat Paravolley en zitvolleybal het zelfde is, maar dit is niet juist. Paravolley is de overkoepelende naam voor de 4 verschillende volleybalsporten voor mensen met een lichamelijke beperking, waar zitvolleybal onderdeel van is.

  1. Zitvolleybal

  2. Beach zitvolleybal

  3. Staand volleybal

  4. Beach Staand volleybal

In Nederland wordt voornamelijk zitvolleybal gespeeld.   Er werd dan ook een WK zitvolleybal 2018 georganiseerd  en dus niet een WK paravolley 2018 of een NK Paravolley 2017. 

Doordat in 2014 al de aanpassing naar de naam Paravolley wereldwijd werd toegepast, was het dan ook opmerkelijk om te zien hoe de Nevobo de naam Paravolley en zitvolleybal nog steeds niet op de juiste manier weet toe te passen. 

Zo werd de nieuwe website volleybal.nl  begin mei 2016 gepresenteerd waar (eindelijk) een eigen pagina zitvolleybal zichtbaar was. Eind mei 2016 zagen we dat de website www.volleybal.nl, de pagina zitvolleybal had aangepast naar Paravolley.

En in 2021 zien we dat het op de website ondertussen opnieuw is aangepast naar zitvolleybal. Er mag hierdoor geconcludeerd worden dat er de komende tijd waarschijnlijk geen aandacht zal zijn voor de andere 3 volleybalvormen van Paravolley in Nederland. 

Helaas is er in 2021 ook nog steeds informatie te lezen op de website van de Nevobo, www.volleybal.nl, wat niet juist is. Zo lezen we onder andere "Paravolley is de internationale naam voor wat in Nederland zitvolleybal wordt genoemd." U weet ondertussen wel beter, nu de Nevobo nog! 

Sitting volleyball is de internationale naam voor zitvolleybal.

En als we op de website volleybal.nl kijken hoe de aandacht in geplaatsten artikelen is, dan vallen er ook een aantal dingen op waaruit blijkt dat het zitvolleybal niet de aandacht krijgt die wel steeds door de Nevobo wordt verkondigd als serieuze belangstelling. Zo is op dit moment, 1 juli 2021, het laatste zitvolleybal artikel op volleybal.nl alweer van 19 november 2020 12.00 uur, en dat betekent dat er in heel 2021 nog een zitvolleybal artikel is geplaatst. Al bijna zeven en een halve maanden (7,5 maanden) is er niets zichtbaar geworden vanuit de Nevobo wat betreft zitvolleybal artikelen. 

Sinds 1 januari 2018 is er, in eerste instantie in aanloop naar het WK zitvolleybal 2018, bijgehouden hoe, wat en hoeveel het communicatie team van de Nevobo plaatste over het zitvolleybal op de website www.volleybal.nl (Zie meer hierover op deze website onder Website artikelen volleybal.nl)

Ook is de aandacht voor het zitvolleybal via de Nevobo op hun Social media minimaal. (Zie meer hierover op deze website onder Social Media)

De afgelopen jaren kwam dan ook opnieuw de bevestiging dat de aandacht voor het zitvolleybal vanuit de Nevobo in hun communicatie mogelijkheden minimaal was. 

Het zal dan ook geen verrassing zijn geweest dat er in de jaren voorheen op eigen initiatieven acties werden ondernomen buiten de Nevobo om, waarbij getracht werd/ wordt de aandacht voor het zitvolleybal in Nederland te vergroten. Al snel werd duidelijk dat het verschil in aandacht groot was. Zo werd er op de Facebook pagina ParavolleyNED van juni 2016 tot en met juni 2017 in totaal 748 berichten geplaatst of gedeeld, waar het communicatie team van de Nevobo met hun Facebook pagina niet verder kwam dan 8 berichten over het zitvolleybal in die zelfde periode. Een periode waar ook de Paralympische spelen van Rio de Janeiro 2016 werden gehouden.  Het verschil tussen 748 berichten of 8 berichten is dan ook groot, net zoals het verschil groot is tussen amateuristische inzet met passie (748 berichten)en een professionele uitvoering waarvan het wel verwacht wordt, maar waar er niemand iets over zegt of doet.(8 berichten) .

 

De gemeende betrokkenheid in combinatie met het snel willen informeren over zitvolleybal activiteiten, informatie of gebeurtenissen naar de volleybalcommunitie toe, is vanuit het communicatie team van de Nevobo bedroevend slecht. (Meer hierover op deze website onder Beslissing rondom NDZT september 2018)

Er is nauwelijks interesse in het Nederland kampioenschap (Meer hierover op deze website onder Nederlands kampioenschap zitvolleybal) of andere grote zitvolleybal evenementen zoals de Paralympische spelen. (Meer hierover op deze website onder Paralympische spelen Rio 2016) 

Ook het moment dat bekend werd gemaakt dat er in eigen land een groot zitvolleybal evenement zou worden georganiseerd, was de communicatie in aanloop naar dit evenement maar ook tijdens dit evenement zeer beperkt. (Meer hierover op deze website onder WK zitvolleybal 2018)

En zelfs als er wereldwijd aandacht is voor het Nedelands zitvolleybal team, dan zien we als laatste een reactie vanuit de Nevobo, waardoor we al door andere media zijn ingelicht over het meest actuele nieuws. Nieuws vanuit de Nevobo komt dan als mosterd na de maaltijd. (Meer hierover op deze website onder Paralympics Rio 2016 vooraf) 

En ook het onder de aandacht brengen van zitvolleybal evenementen in Nederland gebeurd nauwelijks tot slecht. (meer hierover op deze website onder  Assen Dutch Tournament)

 

Informatie over de andere Paravolley sporten is op de communicatie kanalen niet te vinden. 

De afgelopen jaren is dan ook steeds duidelijker geworden dat de werkwijze en inzet rondom de communicatie voor het Paravolley vanuit de Nevobo veel en veel beter kan en zelfs moet.