Uitdaging 3:  Opstellen en uitvoeren van het communicatie plan voor zitvolleybal.

Is het mogelijk om een communicatie plan te maken, waarbij het zitvolleybal meer zichtbaar zal worden en er van een actieve berichtgeving spraken zal gaan zijn, met het behalen van vooraf gemaakte meetbare doelstellingen?

 

 Bij het opstellen van een nieuw communicatieplan voor het zitvolleybal moeten de volgende minimale eisen worden opgenomen;

1. Jaarlijks moeten er tenminste 72 website artikelen worden geplaatst op de website www.volleybal.nl betreffende het zitvolleybal. (6 website artikelen per maand)

2. Het gebruik van social media zal moeten voldoen aan de meetbare doelstellingen.

Huidige communicatie kanalen met een minimum aantal plaatsingen per jaar.

3. Er zal specifieke aandacht zijn voor de Nederlandse zitvolleybal competitie waarbij over de snelheid van het plaatsen van informatie afspraken zullen worden gemaakt.