Uitdaging 4: Nationale teams

Is het mogelijk om binnen een periode van 4 jaar het Nederlands dames & heren zitvolleybal team te laten deelnemen aan de internationale toernooien waar podiumplaatsen gerealiseerd kunnen gaan worden?

 

To do:

* Uitbreiding van het aantal nationale spelers die aan de keuringen en classificatie eisen zullen voldoen. 

* Uitbreiding van het aantal trainingsuren per maand.

* Return of Invest richting de zitvolleybalgemeenschap en/of partners.

* Opstellen van het behalen van minimale resultaten.

* Staren met een jeugd Nederlands team voor een periode van tenminste 3 jaar.