Uitdaging 5: Opleidingen

Is het mogelijk om per jaar tenminste 15 zitvolleybaltrainers/coaches actief te laten deelnemen aan de hiervoor bedoelde zitvolleybal opleiding?

* Kennisoverdracht bevorderen door het geven van presentaties, demonstraties en bijeenkomsten

* Verzorgen van specifieke opleidingen voor zitvolleybal trainers, scheidsrechters, officials, classifiers