Slot

Wat is de huidige stand van zaken bij het zitvolleybal in Nederland? Als je deze vraag begin 2021 stelde aan de mensen die het zouden moeten weten kreeg je een bedroevend slecht antwoord. Ze wisten het niet of misschien wel veel erger, ze willen het niet weten.

Sinds de Nevobo in 2006 verantwoordelijk werd voor het zitvolleybal is er in 2021 nauwelijks blijk van het blijvend serieus nemen van deze sport met een voorbedacht plan van aanpak. Verbeteringen of groei van het Paravolley in Nederland blijven dan ook uit. Door het uitblijven van verbeterde resultaten en de juiste inzet, verdween zitvolleybal dan ook steeds meer naar de achtergrond de afgelopen jaren en werd er alleen nog maar over gesproken als daar noodzaak voor was zoals op bestuurlijke vergaderingen of als zitvolleybal gebruikt kon worden voor eigen belangen, zoals we zagen met het evenement Volley2018. Nauwelijks aandacht en minimale acties leveren nu eenmaal geen bijzondere of positieve resultaten meer op, denk hierbij maar aan het steeds minder worden van zitvolleybal teams in de competities of de tegenvallende prestaties van de Nederlandse zitvolleybal teams.  

De informatie op deze website heeft hopelijk een betere kijk gegeven in de werkwijze van de Nevobo met betrekking tot het zitvolleybal en de betrokkenheid en inzet hiervoor over de afgelopen maanden. Ik begrijp dat met het laten zien van de feiten en conclusies die er de afgelopen periode zijn gepubliceerd over het zitvolleybal (veelal voorzien zijn van ondersteunend bewijs), het waarschijnlijk vervelend is dat de betrouwbaarheid in het geding komt van de Nevobo. Maar waarom dan toch zo moeilijk blijven doen terwijl het oppakken van de geleverde informatie en er daadwerkelijk voor gaan zorgen dat dit niet meer gebeurd toch een veel betere oplossing is? Het weer aanstellen van een zitvolleybal coördinator, hoewel slechts 1 dag in de week, is hier een eerste stap in.

Deze website zou als een wake-up call kunnen worden gezien doordat er feiten zichtbaar zijn geworden over het zitvolleybal en de Nevobo, die lang onbekend zijn gebleken. Twijfel brengen, straatje schoon vegen en de aandacht verschuiven is tegenwoordig een strategie die eerder wordt toegepast dan het erkennen van iets en het gaan werken aan de verbeteringen. Zo heb ik vernomen dat er mensen zijn die twijfelen aan de geleverde informatie en getallen op deze website. Ik laat me dan ook graag verrassen met de, volgens andere, juiste getallen met ondersteunend bewijs.

Ik wil niet gaan emuleren over wat er nu wel of niet waar is over het zitvolleybal in Nederland en wat er wordt verstaan over het serieus nemen van het zitvolleybal in Nederland. Met het entameren van de huidige situatie van het zitvolleybal in Nederland en het ook nog eens laten zien van verschillende voorbeelden hierbij, moet het na al die jaren ondertussen toch wel eens tijd worden om het zitvolleybal serieus te nemen met aantoonbare en langdurige verbeteringen en het gaan behalen van positieve resultaten. Zo moeilijk is dat niet. Tenminste, als je het zitvolleybal serieus zal gaan nemen met de juiste aandacht en gemeende betrokkenheid zoals we ook zien in andere landen.

Het zitvolleybal is helaas na alweer 15 jaar nog steeds onbekend terrein en verdient meer dan de allooi die het nu krijgt vanuit de Nevobo.