AANTALLEN SOCIAL MEDIA

Er werd al eerder (1 juli 2021) informatie gedeeld over het gebruik van Social media door de Nevobo in het algemeen. Op deze pagina is de laatste informatie te vinden tot en met 30 november 2021, over het gebruik van de social media en de hoeveel aandacht vanuit de Nevobo die er is voor het zitvolleybal.

Wie onderstaande informatie bekijkt, zal zien dat het zitvolleybal op de social media kanalen van de Nevobo de minste aandacht krijgt, zo niet bijzonder weinig aandacht krijgt.

 

FACEBOOK

Zoals eerder vermeld is er geen Facebook pagina zitvolleybal vanuit de Nevobo en dat is in december 2021 nog steeds niet het geval. Volgend jaar misschien?

In 2021 en 2020 zijn de volgende gegevens verzameld wat betreft de inzet van de Nevobo Facebook accounts;

FACEBOOK  2021

VolleybalNL:                     613 berichten

BeachvolleybalNL:          328 berichten

Paravolley Heren NL:        59 berichten

Paravolley Dames NL:       87 berichten

In totaal zijn er 1.087 Facebook berichten geplaatst en/of gedeeld. Zo zien we de verhoudingen van aandacht in procenten;

Volleybal                           (56.4%)

Beach volleybal                 (30.2%)

Zitvolleybal                       (13.4%)   (heren 5.4% & dames 8%)

We zien dat er met 13.4% zitvolleybal berichten, deze Facebook pagina’s in 2021 de meeste aandacht geven aan het zitvolleybal, vergeleken met de andere communicatie kanalen van de Nevobo. Persoonlijk denk ik dat dit vooral komt omdat de nationale zitvolleybal teams (spelers) zelf de mogelijkheid hebben om op deze Facebook pagina’s berichten te plaatsen, maar dat is officieel niet bewezen.    

Als vergelijk zijn ook de gegevens van de Facebookpagina ParavolleyNED in 2021 verzameld. Waarschijnlijk ten overvloede om te melden, maar deze Facebook pagina is een privé initiatief en staat los van de Nevobo of andere zitvolleybal teams en betrokkenen.

PARAVOLLEYNED:          240 berichten ( tot en met 1e week november 2021)

En de verzamelde Nevobo Facebook gegevens van het vorige jaar, 2020;

FACEBOOK 2020

volleybalNL:                   393 berichten

BeachvolleybalNL:               Onbekend

Paravolley Heren NL:       29 berichten

Paravolley Dames NL:      98 berichten

Totaal 520 berichten

VolleybalNL: 75.6% 

Zitvolleybal:  24.4%  (5.6% + 18.8%)

Doordat het Corona virus vanaf maart 2020 actief was in Nederland en er maatregelen kwam vanuit de regering, zijn de aantallen berichten minder, hoewel het bij de Facebook pagina Paravolley Dames NL er juist weer meer berichten zijn geplaatst dan dit jaar. (2020-98 berichten ; 2021-87 berichten)

TWITTER

De verschillen op Twitter zijn nog groter dan op Facebook. Voor 2020 & 2021 zijn de volgende gegevens verzameld;

TWITTER 2021

volleybalNL:                     1.125

BeachvolleybalNL:              803

Zitvolleybal:                         104      (2 tweets & 102 re-tweets)      

In totaal zijn er 2.032 Twitter berichten geplaatst en/of gedeeld vanuit de Nevobo. Zo zien we de verhoudingen van aandacht in procenten;

Volleybal:                         55.4%

Beachvolleybal:               39.5%

Zitvolleybal:                       5.1%

TWITTER 2020

VolleybalNL:                      532

BeachvolleybalNL:            Onbekend

Zitvolleybal:                         25       (5 tweets & 20 re-tweets)

VolleybalNL:        (95.5%)

Zitvolleybal:          (4.5%)

Met bovenstaande gegevens is het duidelijk dat het twitter account zitvolleybal niet echt actief wordt ingezet. In 2020 & 2021 zijn er beduidend meer re-tweets geplaatst dan eigen tweets geplaatst. Van eigen initiatief is dan ook nauwelijks spraken. Niet zo raar dat er sinds de start van het zitvolleybal twitter account in juni 2012, alweer ruim 9 jaar geleden, nog steeds maar 530 volgers zijn op dit account.

Het zitvolleybal twitter account heeft in 2021 slechts 2 eigen tweets geplaatst en in 2020 zijn er maar 5 eigen tweets geplaatst. Het lijkt er dan ook meer op dat het zitvolleybal account veelvuldig gebruikt wordt als promotie middel door de Nevobo en voor de Nevobo, met het veel plaatsen van re-tweets, waarbij het niet specifiek om het zitvolleybal gaat. De 2 eigen tweets in 2021 zijn geplaatst in juli 2021 en hebben betrekking op het Assen toernooi. Het geeft aan dat er voor, tijdens en na het EK zitvolleybal 2021 dus geen eigen tweets zijn geplaatst op het zitvolleybal account. Waarom niet?

YOUTUBE

Er zijn opnieuw geen filmpjes geplaats vanuit de Nevobo over het zitvolleybal op het eigen YouTube kanaal. Ondanks dat er een EK zitvolleybal 2021 heeft plaats gevonden in oktober 2021, is er nog steeds geen nieuwe informatie te vinden in 2021. Ook niets trouwens over het Internationaal zitvolleybal toernooi in Assen, of van enige zitvolleybal competitie wedstrijd in het algemeen.